Διαγνωστικές Πνευμονολογικές Εξετάσεις

Το Αθηναϊκό Πνευμονολογικό Ινστιτούτο λειτουργεί με άξονες την πρόληψη (διακοπή καπνίσματος, check-up αναπνευστικού συστήματος), την διάγνωση, παρακολούθηση και την θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, όπως το βρογχικό άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση & άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες, το σύνδρομο απνοιών ύπνου, οι λοιμώξεις/πνευμονίες, τα νεοπλάσματα βρόγχων/πνευμόνων, οι πλευρίτιδες, τα νοσήματα πνευμονικών αγγείων κλπ.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου επιτρέπει την επιτόπου διενέργεια των παρακάτω εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων:

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα νοσηλείας, βρογχοσκόπησης (διαγνωστικής, θεραπευτικής, χρήσης ενδοβρογχικών υπερήχων EBUS) & λοιπών επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων, αξονικής & μαγνητικής τομογραφίας, σπινθηρογραφημάτων, PET/CT, εργοσπιρομετρίας και πλήρους πολυϋπνογραφίας-μελέτης ύπνου στο Νοσοκομείο Metropolitan. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων και εκτελείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ (φαρμάκων, συμπυκνωτή οξυγόνου, νεφελοποιητή, CPAP κλπ) και έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ.

Δυναμική Ηχογραφική Απεικόνιση Πνευμόνων (Lung Sound Imaging)

Δυναμική Ηχογραφική Απεικόνιση Πνευμόνων (Lung Sound Imaging)

© 2018  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ