Μαρίνα Αργύρη

Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων

Επαγγελματική εμπειρία

 

Αθηναϊκό Πνευμονολογικό Ινστιτούτο

Τεχνολόγος και χειριστής μηχανημάτων αναπνευστικής λειτουργίας

 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Πρακτική άσκηση ως μηχανικός βιοϊατρικής τεχνολογίας

Εκπαίδευση και κατάρτηση

 

2011 - 2017: Σχολή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τ.Ε.Ι Αθηνών. Λήψη πτυχίου 2017.

 

Συνέδρια - Σεμινάρια:

  • Σύγχρονες Εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας, 25 Απριλίου 2015, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

  • 27th European Congress of Radiology, 4-8 Μαρτίου 2015, Βιέννη, Αυστρία

  • Τεχνολογικές εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου: Υπερθερμία – Νανοτεχνολογία, 4 Οκτωβρίου 2013, Νοσοκομείο Αρεταίειο, Αθήνα

  • 1st Hellenic Workshop on PET/MRI: “Sharing experience with experts”, 23 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

  • 29th European Congress of Radiology, 1-5 Μαρτίου 2017, Βιέννη, Αυστρία

Γλώσσες

  • Ελληνικά

  • Αγγλικά

  • Γερμανικά (Επίπεδο: Αρχικό)