Στελέχωση Ινστιτούτου

Μαρίνα Αργύρη

Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων

Κωνσταντίνα Σταματοπούλου

Υπεύθυνη Γραμματείας

© 2018  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ