© 2018  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Στελέχωση Ινστιτούτου

Μαρίνα Αργύρη

Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων

Κωνσταντίνα Σταματοπούλου

Υπεύθυνη Γραμματείας